Hizmet & Kullanım Koşulları

1. Taraflar

a) www.smmmegitimi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kenan Uğurlugelen, Yeşilevler Mah. 105 Nolu Sk. No: 22 Şahinbey/Gaziantep mukim (Bundan sonra “SMMM EĞİTİMİ” olarak anılacaktır).

b) www.smmmegitimi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu SMMM EĞİTİMİ’nin sahip olduğu internet sitesi www.smmmegitimi.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.smmmegitimi.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SMMM EĞİTİMİ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, SMMM EĞİTİMİ tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SMMM EĞİTİMİ’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SMMM EĞİTİMİ’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.smmmegitimi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.smmmegitimi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.smmmegitimi.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SMMM EĞİTİMİ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SMMM EĞİTİMİ’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. SMMM EĞİTİMİ, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.smmmegitimi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SMMM EĞİTİMİ’nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SMMM EĞİTİMİ bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SMMM EĞİTİMİ’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. SMMM EĞİTİMİ’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SMMM EĞİTİMİ’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.smmmegitimi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı SMMM EĞİTİMİ mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz,  iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. SMMM EĞİTİMİ tarafından www.smmmegitimi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. SMMM EĞİTİMİ kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. SMMM EĞİTİMİ, üyenin www.smmmegitimi.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. SMMM EĞİTİMİ’ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında SMMM EĞİTİMİ tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, SMMM EĞİTİMİ’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına SMMM EĞİTİMİ tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece SMMM EĞİTİMİ kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve SMMM EĞİTİMİ’ni sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini SMMM EĞİTİMİ’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14. SMMM EĞİTİMİ, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SMMM EĞİTİMİ’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SMMM EĞİTİMİ ve SMMM EĞİTİMİ web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde  açıklayabilir.

3.15. SMMM EĞİTİMİ web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye SMMM EĞİTİMİ web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. SMMM EĞİTİMİ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SMMM EĞİTİMİ web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. SMMM EĞİTİMİ, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, SMMM EĞİTİMİ’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4. Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme, üyenin ilgili eğitim programına kayıt olma tarihinden itibaren başlar. Kayıt olunan programa ilişkin en yakın sınavın yapılmasıyla birlikte sözleşme süresi de sona erer. Bu tarihten sonra Üye’nin kullanımına açılmış olan platform, Demo sürümü olarak güncellenecektir.

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SMMM EĞİTİMİ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SMMM EĞİTİMİ üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. Teslimat ve İade Bildirimi

Almış olduğunuz eğitim "online eğitim" modelidir. Kredi kartıyla alınan ürünler banka onayıyla birlikte hemen aktif edilmektedir. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde ise mesai saatinin sonunda banka mutabakatı çerçevesinde kontrol yapıldıktan sonra onaylama işlemi yapılarak sistem aktif edilmektedir. Bu süre en fazla 24 saat içerisinde tamamlanır. Üyenin ücrete ilişkin ödenene dekont ile üye bilgilerini SMMM EĞİTİMİ iletişim adresindeki maile göndermesi durumunda süreç daha hızlı ilerler.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mallar, tek kullanımlık mallar, kopyalanabilir yazılık ve programlar ile online sunulan eğitim hizmetleri (ders notları, dokumanlar, soru bankaları, online testler, videolar vb. sisteme yüklü ve üyenin aktif olmasıyla birlikte yararlanmaya başlayacağı için) iade ve cayma hakkı yoktur.  

7. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Online Smmm Eğitim,Uzaktan Online SMMM Yeterlilik, Uzaktan Online Staja Giriş Sınavı Eğitimi,SMMM yeterlilik, staja giriş sınavı,Fuathoca, staj başlatma, smmm yeterlilik, smmm, fuathoca, online ders, uzaktan smmm