| Diğer | Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

Ünvan  :              www.smmmegitimi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kenan Uğurlugelen (Bundan sonra “SMMM Eğitimi” olarak anılacaktır.)

Adres    :              Yeşilevler Mah. 105 Nolu Sk. No:22 Şahinbey / Gaziantep

Telefon   :              0 543 445 44 32

Web      :              www.smmmegitimi.com

E-Posta                :  bilgi@smmmegitimi.com

ALICI / ÜYE         :   Üye Adı Soyadı  

Fikri ve sınai mülkiyet hakları SMMM Eğitimi‘ e ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişilerin

Ad Soyad / Unvanı          :          

Adres    :          

Telefon                :          

E-Posta                :          

Bundan sonra ALICI / ÜYE olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE ÜRÜN

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI / ÜYE’nin SMMM Eğitimi’ne ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (www.smmmegitimi.com) elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Uygulama Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.1 - Ürünün adı, adedi ve üyelik bedeli (vergiler dâhil)

Ürün Adı                             Miktar                  Üyelik Bedeli (KDV Dâhil Toplam)

SGS (Canlı Paket)            1                                           475,00 ₺

SGS (Kayıttan Paket)       1                                           375,00 ₺

Yeterlilik                           1                                          300,00  ₺ (Tek Ders)

Yeterlilik Soru Çözüm      1                                          200,00  ₺ (Tek Ders)

Yeterlilik Konu                1                                           125,00  ₺ (Tek Ders)

2.2 - Ürünün Teslimi: ALICI / ÜYE, satın aldığı online ürünle ile ilgili üyelik sözleşmesini, ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra ALICI / ÜYE adına ürün satışı tamamlanmış olur. ALICI / ÜYE ürünle ilgili ödemeyi

yaptıktan sonra başka bir işleme gerek kalmaksızın satın alınan ürün sınırlı süreyle ALICI / ÜYE’nin veya ALICI / ÜYE’nin adına işlem yaptığı KULLANICI’nın internet erişimine açılır. Açıldığı anda ürün/hizmet ALICI / ÜYE’ye teslim edilmiş olur.

2.3 - Ürünün Kullanımı İçin Gerekli Yazılım ve Donanım: Ürün, İnternet bağlantısı ve hızı yeterli olan her yerden kullanıcı adı ve şifre girilerek kullanılır. Ürün öncelikle kişisel masaüstü bilgisayarlarda kullanmak ve Google chrome tarayıcısından girilmek üzere tasarlanmıştır. Sağlıklı kullanım için PC nizde Adobe flash player kurulu olması gerekir. Ürünü kullanmak için tarayıcınızın html5 desteklediğinden emin olunuz.

MADDE 3 – ÜYELİK/ABONELİK KAPSAMI

SMMM Eğitimi üyeliği, SMMM Eğitimi’in fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, üye tarafından seçilmiş olan erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

MADDE 4 – ÜYELİK/ABONELİK SÜRESİ

SMMM Eğitimi standart üyelik süresi, üyeliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) sınav dönemidir. Üyelik süreci, kullanıcının sisteme kayıt olduğu tarihten başlar. Üyelik süresinin bitimi, üyenin sisteme kayıt olduğu tarih ile en yakın tarihte yapılacak olan sınav dönemi arasındadır.

MADDE 5 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üye SMMM Eğitimi’ne abone olmakla; verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, SMMM Eğitimi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması halinde uğrayacağı zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt etmiş olur.

*Üyenin site kaydına yazdığı adres aynı zamanda kargo, fatura ve resmi tebligat adresidir.

5.2. Üye, siteye abone olurken yazdığı “kullanıcı adını” ve kendi oluşturduğu “şifresini” kullanmalıdır. SMMM Eğitimi, üyenin kullanıcı adı olarak Ad-soyad ya da mail adresi ya da TC kimlik no yada üyelik numarası vb. tanımlamasını isteyebilir. Üye SMMM Eğitimi’in uygun gördüğü sistemi uygulamayı kabul eder. Üye siteye bizzat kendisinin yazdığı bu ve benzeri tüm bilgilerinin doğruluğundan veya yanlış verdiği bilgilerin yol açabileceği tüm sonuçlardan kendisi sorumludur. Bu bilgilere göre kendisine gönderilen bilgi, doküman gibi gönderilerin ulaşmaması halinde hak iddia etmeyeceğini ve yazdığı adrese yapılan tebligatın geçerli olduğunu kabul eder.

5.3 Üye, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz, ticari maksatla kullanılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk Üyeye aittir. SMMM Eğitimi‘in Üyenin söz konusu izinsiz kullanımından kaynaklanan her türlü tazminat ve sair hakları saklıdır.

5.4. Üye, SMMM Eğitimi internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, yasalara, genel ahlaka aykırı, olarak, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde, 3. kişilerin fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici (spam, virüs, bloke, engelleme vs.), zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

5.5. SMMM Eğitimi, üye verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından, abone yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Abone, SMMM Eğitimi’ in kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SMMM Eğitimi’nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

5.6. Üye, SMMM Eğitimi’ in kullanıcılarına daha iyi hizmet sunması, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmesi, sitenin kullanımını kolaylaştırması için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda kişisel bilgilerini kullanmasına ve SMMM Eğitimi üzerinde yaptığı hareketlerin/faaliyetlerin kaydını tutmasına, işlemesine, kendisi ve muhatap olan ilgili kişilerle/yakınlarıyla her türlü iletişim vasıtasıyla iletişime geçilmesine onay verdiğini kabul ve beyan eder.

5.7. Üye, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında SMMM Eğitimi tarafından kendisine bilgi, ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve bu amaçla kendisi ile internet, telefon, SMS, e-posta, bayiler vb. iletişim kanalları kullanılarak irtibata geçilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

5.8 Üye, SMMM Eğitimi’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgileri ile alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve SMMM Eğitimi’i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.

5.9. SMMM Eğitimi, abonelerin kişisel bilgilerini saklı tutar ve üçüncü kişilerle paylaşmaz.

5.10. SMMM Eğitimi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini düzeltme, düzenleme veya silme hakkını saklı tutar.

5.11. SMMM Eğitimi, abonelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm aboneler bakımından hüküm ifade edecektir.

5.12. SMMM Eğitimi, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması veya iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. SMMM Eğitimi, bu sözleşme konusu hizmetlerin üyeye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller “mücbir sebep” olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde SMMM Eğitimi'nin tazminat, ücret iadesi gibi sorumluluğu doğmayacağı üye tarafından kabul edilmiş olur.

5.13. SMMM Eğitimi, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, abonelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Üye işbu abonelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Abone, e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini 0543 445 44 32 numaralı SMMM Eğitimi Çağrı Merkezine veya bilgi@smmmegitimi.com e-posta adresine iletebilir.

5.14. Taraflar, SMMM Eğitimi’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

5.15. Üye, SMMM Eğitimi sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının Kenan Uğurlugelen‘e ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriğe müdahale etmeyeceğini, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

5.16. SMMM Eğitimi’nin; öğretmen, eğitmen ve diğer çalışanları hakkında görüşmelerde, canlı yayınlarda, canlı destek hizmetlerinde, sosyal medya araçlarında, yazılı ve görsel medya ile yayın araçlarında vb. diğer diyaloglarda üye, vasi-veli veya diğer 3.kişiler tarafından direkt veya dolaylı bir tehdit, hakaret, küfür, argo sözler, genel adap, terbiye ve ahlak kurallarına uygun olmayan konuşma, davranış, seviye ve üslup bozukluğu, baskı veya yaklaşımlara maruz kaldığı, çeşitli isnatlarda bulunduğu veya diyaloglarda aile, din, ülke, bayrak, vb. gibi dini ve milli değerlerin tartışma konusu yapılması durumunda SMMM Eğitimi ihtara gerek kalmadan iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme yetkisini haizdir. Bu gibi hallerde SMMM Eğitimi'nin tazminat, ücret iadesi gibi sorumluluğu doğmayacağı üye tarafından kabul edilmiş olur.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mallar;  tek kullanımlık mallar, kopyalanabilir yazılık ve programlar ile online sunulan eğitim hizmetleri (ders notları, dokumanlar, soru bankaları, online testler, videolar vb. sisteme yüklü ve üyenin aktif olmasıyla birlikte yararlanmaya başlayacağı için) kapsamında iade ve cayma hakkı yoktur.

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

SMMM Eğitimi, üyenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara, genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullandığı ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihtarda/ihbarda bulunmaksızın üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üye, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı SMMM Eğitimi’nden ücret iadesi ve her ne ad altında olursa olsun hiçbir tazminat ve sair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Uyuşmazlıkların çözümünde Gaziantep mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğu esastır.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması işbu 9 maddeden ibaret üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin, üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta üyenin e-posta adresine gönderilmiştir. Üyenin E-posta adresinin yanlışlığı nedeniyle oluşacak aksaklıklardan SMMM Eğitimi sorumlu değildir. Üye ve vasileri/velileri bu sorumluluğu kabul etmiş olur.

İşbu sözleşme üyelik süresinin hitamı, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SMMM Eğitimi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

Satıcı     :              Kenan Uğurlugelen

Alıcı        :             Üye Adı Soyadı

Tarih      :             Üyelik Tarihi Geçerlidir

Online Smmm Eğitim,Uzaktan Online SMMM Yeterlilik, Uzaktan Online Staja Giriş Sınavı Eğitimi,SMMM yeterlilik, staja giriş sınavı,Fuathoca, staj başlatma, smmm yeterlilik, smmm, fuathoca, online ders, uzaktan smmm